WenW Consultants
Administratiekantoor 

Nieuws

 

Nieuws

Er zijn momenteel geen berichten.Nieuws


Terug naar overzicht

23-09-2021

MILJOENENNOTA - BELASTINGEN. WAT VERANDERT ER?

Altijd een belangrijk punt voor ondernemers:
Vennootschapsbelasting (VPB)
Tarieven en bedragen. Dit jaar (2021) vallen winsten tot € 245.000 onder het lage 15%-tarief in de vennootschapsbelasting (VPB). Voor 2022 gaat dat gelden voor winsten tot € 395.000. Voor winsten boven dit grensbedrag blijft het hoge tarief staan op 25%.
Voorwaartse verliesverrekening VPB. Bv's kunnen verliezen in een boekjaar nu nog tot zes boekjaren vooruit verrekenen met de winst. Die maximumtermijn vervalt en wordt dus onbeperkt. Tegelijk komt er een beperking. Verliezen tot € 1 miljoen zijn altijd te verrekenen, maar boven die grens mag de onderneming nog maar 50% van het verlies meerekenen.

Ondernemers voor de IB
Zelfstandigenaftrek gaat in 2022 verder omlaag van € 6.670 naar € 6.310.
Box 1 Inkomstenbelasting. Het tarief daalt licht van 37,1% in 2021 naar 37,07% in 2022. Het hoogste tarief van 49,5% verandert niet.

Vrijstelling voor bepaalde corona-subsidies
In het Belastingplan 2021 zijn vrijstellingen opgenomen voor de ontvangen bedragen in het kader van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 en de Subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19. Per 1 oktober worden deze generieke steunmaatregelen beëindigd. Maar bepaalde ondernemers kunnen wel corona-subsidies ontvangen. Het gaat om de Subsidie vaste lastenfinanciering COVID19 en de Subsidie financiering vaste laten startende MKB-ondernemingen COVID-19. Deze subsidies zijn vrijgesteld van winstbelasting.

Verlegging heffingsmoment aandelenoptierechten
Het uitreiken van aandelenoptierechten is een vorm van loon. Op het moment dat een werknemer zijn aandelenoptierecht inruilt voor aandelen van de onderneming moet u als werkgever loonheffingen inhouden en afdragen. Start-ups hebben daarvoor niet altijd voldoende geld in kas is. Het heffingsmoment over de aandelenoptierechten mag daarom ook verlegd worden naar het moment waarop de verkregen aandelen kunnen worden verhandeld. Pas op dat moment neemt u de waarde in het economische verkeer van de aandelen als loon in aanmerking.

Zvw
Het tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor werknemers daalt van 7% in 2021 naar 6,7% in 2022. De verlaging geldt ook voor dga's.

Premie arbeidsongeschiktheidsfonds
Kleine werkgevers betalen vanaf 1 januari 2022 een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie (Aof) dan grote werkgevers. De premie daalt voor kleine werkgevers met ongeveer 1,0%-punt en stijgt met 1,0%-punt voor de grote werkgevers. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt daardoor beter te dragen en de drempel om iemand een vast contract aan te bieden wordt lager.

Bijtelling
De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto's, namelijk: 22%.Terug naar overzicht 


 


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info