WenW Consultants
Administratiekantoor 

Nieuws

 

Nieuws

Er zijn momenteel geen berichten.Nieuws


Terug naar overzicht

29-11-2021

Eindejaarstips

Het is bijna 2022. Welke acties kunt u nog voor het eind van dit jaar ondernemen? We hebben voor u alvast een selectie gemaakt.

Volg dit jaar nog een opleiding of studie onder aftrek van scholingskosten
Volgde u in 2021 een opleiding of studie? Dan kunt u alleen dit jaar nog deze kosten in aftrek brengen voor uw inkomstenbelasting. Deze fiscale aftrekpost vervalt vanaf 1 januari 2022.


Thuiswerkvergoedingen
Door het structurele thuiswerken heeft de regering ervoor gekozen om naast de bestaande mogelijkheden ook een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten te introduceren. Vanaf 1 januari 2022 kunt u als werkgever uw werknemer tegemoet komen in de extra kosten van thuiswerken door een vrijgestelde vergoeding van maximaal 2 euro per thuisgewerkte dag toe te kennen.

Belastingrente vennootschapsbelasting
Vanwege de COVID-19-crisis is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 vastgesteld op vier procent, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van acht procent. Vanaf 1 januari 2022 is deze belastingrente weer acht procent.

Omzetbelasting
Let op bij negatieve melding B2C-afstandsverkopen
Voor (buitenlandse) ondernemers die rechtstreeks goederen leveren of diensten verrichten aan particulieren binnen de Europese Unie gelden vanaf 1 juli 2021 optionele One Stop Shop-regelingen. Het gaat om de Invoerregeling (IOSS), de Unie-regeling en de niet-Unieregeling (OSS). De (I)OSS-regelingen zijn geïntroduceerd om btw die moet worden betaald over Business to Consumer (B2C)-transacties in de verschillende EU-lidstaten, onder voorwaarden in één enkele btw-melding te rapporteren.

Het bedrag dat per EU-lidstaat wordt gerapporteerd in de btw-melding kan resulteren in een negatief bedrag (bijvoorbeeld door retourzendingen), oftewel een te ontvangen btw-bedrag. Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021 wordt in Nederland een negatieve ‘btw-melding’ automatisch aangemerkt als een teruggaafverzoek. De (doorgaans buitenlandse) ondernemer die gebruik maakt van één van de drie OSS-regelingen, hoeft daardoor geen afzonderlijk verzoek om teruggaaf van Nederlandse btw te doen.

Als u bij B2C-transacties met btw-heffing in verschillende EU-lidstaten betrokken bent, is het raadzaam om uw btw-positie tegen het licht te houden en uw compliance-positie waar mogelijk te vereenvoudigen.

Benut de bijtelling van 12 procent voor privégebruik elektrische auto
De bijtelling voor uw privégebruik van de elektrische auto van de zaak gaat in 2022 omhoog van 12 tot 16 procent. Het bijtellingspercentage is van toepassing vanaf het jaar dat de auto op naam is gezet in het kentekenregister en blijft maximaal vijf jaar van toepassing. Het prijsplafond gaat in 2022 omlaag van 40.000 euro naar 35.000 euro. Voor zover de auto een cataloguswaarde heeft hoger dan dit plafond geldt een bijtelling van 22 procent.Terug naar overzicht 


 


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info