WenW Consultants
Administratiekantoor 

Nieuws

 

Nieuws

Er zijn momenteel geen berichten.Nieuws


Terug naar overzicht

11-01-2022

Fiscale veranderingen 2022

In 2022 wordt het tarief van de aftrekposten geleidelijk afgebouwd als het inkomen in de hoogste schijf valt.

Voor wie?
Voor iedereen die in 2022 een inkomen in de hoogste schijf heeft én aftrekbare kosten. Zoals persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), aftrekbare kosten van de eigen woning, ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten.

Wat betekent deze verandering voor u?
Uw aftrekposten worden gecorrigeerd door een tariefsaanpassing. U vindt het bedrag van de tariefsaanpassing op uw aanslag inkomstenbelasting. Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2022 9,5%.

Het gaat om de volgende aftrekposten:

Persoonsgebonden aftrek
uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (waaronder betaalde partneralimentatie)
weekenduitgaven voor een persoon met een lichamelijke of verstandelijke beperking
aftrekbare giften
uitgaven voor specifieke zorgkosten
scholingsuitgaven
restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
Aftrek kosten eigen woning
aftrekbare rente en kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning
aftrekbare rente en kosten van de eigen woning
Ondernemersfaciliteiten
zelfstandigenaftrek
aftrek speur- en ontwikkelingswerk
meewerkaftrek
startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
stakingsaftrek
MKB-winstvrijstelling
Overig:
vrijstelling voor ter beschikking stelling van bezittingenTerug naar overzicht 


 


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info