WenW Consultants
Administratiekantoor 

Nieuws

 

Nieuws

22-02-2024, 20:22

ZZP'er in 2025

Wat verandert er voor ZZP in 2025? Vanaf 1 januari 2025 moet er een wettelijk verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zijn. Hoe die regeling eruit ziet, is nog niet bekend....   Meer


22-02-2024, 10:18

Belasting 2024

Het tarief voor box 1 is een oplopend tarief met 2 schijven. Wanneer u de AOW-leeftijd bereikt, geldt een aangepast tarief. In 2024 is het gecombineerd tarief in de 1e schijf 36,97% (was 36,93% in 2023). Het...   Meer


31-07-2023, 11:25

Vakantie periode van WenW consultants

Beperkte Bezetting van Ons Kantoor van 16 augustus tot 6 september Beste klanten, We willen u graag op de hoogte stellen van een tijdelijke wijziging in onze kantoorbezetting. In de periode van 16 augustus...   Meer
Nieuws van WenW consultants


Terug naar overzicht

05-01-2023

Nieuwe belasting­regels in 2023

Wonen, werken en pensioen
Een nieuw jaar betekent nieuwe belastingregels en regelingen. Wat betekent dit voor u en uw portemonnee? Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.
Belasting & Inkomen
Basistarief inkomstenbelasting daalt
Het basistarief voor de inkomstenbelasting gaat in 2023 iets omlaag. Dit levert in 2023 een voordeel op van maximaal € 102,-. Het belastingtarief voor het bruto inkomen vanaf € 73.031,- verandert niet.

Arbeidskorting stijgt
Ook in 2023 stijgt de arbeidskorting. Arbeidskorting is een korting op de inkomstenbelasting en de premie volksverzekering als u werkt. Deze verhoging is voordelig voor werknemers en ondernemers met een bruto arbeidsinkomen tot € 115.301,-.

Minimumloon stijgt
Het minimumloon stijgt ruim 10%. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar stijgt van € 1.756,20 naar € 1.934,40.

Uitkeringen stijgen
Aan het minimumloon zijn verschillende uitkeringen gekoppeld. Deze stijgen dus mee volgend jaar. Het gaat om de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en de Toeslagenwet.

Hogere kilometervergoeding
De kilometervergoeding stijgt van € 0,19 per kilometer naar € 0,21. In 2024 stijgt deze vergoeding verder naar € 0,22.

Belastingvrijstelling op vermogen gaat omhoog
Heeft u spaargeld, beleggingen of andere vormen van vermogen? Over de 1e € 57.000,- hoeft u geen vermogensbelasting te betalen. Met een fiscaal partner is de vrijstelling samen € 114.000,-.

Vermogensbelasting in box 3 verandert
Van 2023 tot en met 2025 is er een tijdelijke regeling voor de vermogensbelasting. Hierbij wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling tussen uw spaargeld en beleggingen, in plaats van de huidige fictieve verdeling. In de nieuwe situatie wordt aangenomen dat u over spaargeld per jaar rendement maakt. Voor beleggingen en andere type investeringen is het rendement 6,17%. In 2023 betaalt u over dit ingeschatte rendement 32% belasting. In 2022 was dit 31%. Alle details over de vermogensbelasting leest u op de website van de Belastingdienst.

Langer thuiswonen zonder gevolgen voor de uitkering van ouders
Vanaf dit jaar kunnen jongeren tot 27 jaar thuis blijven wonen zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de uitkering van hun ouders. In 2022 telde het inkomen al vanaf 21-jarige leeftijd mee.

AOW en Lijfrente

AOW-leeftijd stijgt met 3 maanden
In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. In 2022 was dit 66 jaar en 7 maanden. Vanaf 2024 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar.

De jaarruimte is in 2023 ruimer
Bouwt u minder pensioen op dan van de overheid mag? Dan heeft u jaarruimte. U mag dan zelf via een lijfrente belastingvriendelijk sparen voor een aanvulling op uw AOW en pensioen. Nieuw is dat jaarruimte ook na de AOW-leeftijd mogelijk is. En dat de jaarruimte ruimer wordt.

Wonen

Hypotheekrenteaftrek gaat verder omlaag
Sinds 2020 wordt de hypotheekrente in een versneld tempo afgebouwd. In 2023 wordt het eindpunt bereikt. Mensen die in de hoogste belastingschijf vielen konden in 2022 nog tegen 40% de rente aftrekken. In 2023 is dit maximaal 36,93%. Deze verlaging merkt u dus alleen als u € 73.031,- of meer per jaar verdient. Voor wie minder verdient heeft deze verlaging geen invloed.

Eigenwoningforfait daalt
De Belastingdienst ziet een eigen woning als vermogen waarover u belasting moet betalen. Dit belastingtarief daalt in 2023 van 0,45% naar 0,35% voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000,- en de € 1.200.000,-. Voor woningen met een waarde boven de € 1.200.000,- blijft het tarief 2,35%.

Grens Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt
De grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt naar € 405.000,-. Neemt u bij de koop van uw woning ook energiebesparende maatregelen? Dan is de NHG-grens
€ 429.300,-. NHG geeft u de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald als u dat niet meer kunt. Bijvoorbeeld bij een scheiding, overlijden of onverwacht ontslag.

Schenkingsvrijstelling eigen woning daalt fors
In 2023 gaat schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) flink omlaag: van € 106.671,- naar € 28.947,-. Ook het gespreid schenken is beperkt. Heeft u in 2022 nog een schenking voor de eigen woning gedaan? Dan mag u deze alleen nog in 2023 aanvullen. In 2024 verdwijnt deze regeling helemaal.

Overdrachtsbelasting stijgt als u niet zelf in de woning woont
Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting stijgt van 8% naar 10,4%. Dit geldt alleen voor woningen waar u niet zelf in gaat wonen. Woont u wel zelf in de gekochte woning? Dan blijft de overdrachtsbelasting 2%. Starters tussen 18 en 35 jaar hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen als zij een woning van maximaal € 440.000,- kopen.

Soms kunt u meer lenen als u een huis koopt
Stijgt uw inkomen in 2023 met meer dan 3,7%? Dan is de kans groot dat u meer kunt lenen dan in 2022. Dit heeft te maken met de nieuwe leennormen van het Nibud. Tweeverdieners hebben een extra voordeel. Het 2e inkomen wordt vanaf 2023 helemaal meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek. In 2022 kon dit voor 90%.

Ook subsidie bij 1 isolerende maatregel
Heeft u na 2 april 2022 een isolerende maatregel laten uitvoeren? Dan kunt u hiervoor nog een subsidieaanvraag doen. Dit kan tot maximaal 1 jaar nadat de maatregel is uitgevoerd. De subsidie voor 1 maatregel bedraagt 15%. Bij 2 maatregelen krijgt u met bepaalde voorwaarden subsidie voor 30% van de kosten. Bekijk hier hoeveel subsidie u kunt krijgen.

Geen btw meer op zonnepanelen
In 2023 hoeft u geen btw meer te betalen bij de aanschaf van zonnepanelen voor uw woning. De btw-vrijstelling geldt voor de panelen zelf en voor de montagekosten. Door deze regeling hoeft u de btw niet meer achteraf terug te vragen.

Vervoer

Brandstofaccijns is nog een paar maanden laag
Om mensen financieel een handje te helpen, is per 1 april 2022 de belasting op ongelode benzine, diesel en LPG verlaagd. Dit belastingvoordeel heeft u nog tot en met 30 juni 2023. Vanaf 1 juli stijgt de accijns weer stapsgewijs.

Alles onder voorbehoud, tipfouten en informatie.Terug naar overzicht 


 


 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info